Navigation

you are here:  Wymiana pracownicza
 

Nazwa inicjatywy nr 4: WYMIANA PRACOWNICZA

Wymiana doświadczeń dotyczących kontroli operacyjnej porównywalnych obiektów w poszczególnych krajach uczestniczących.

Partner odpowiedzialny:
Urząd ds. Weterynarii i Nadzoru nad Żywnością Pomorza Przedniego-Greifswald, partner 11

Osoba do kontaktów:
Ute Olhöft, inspektor żywności
ute.olhoeft @ kreis-vg.de

Będą odwiedzane następujące lokalizacje:
- hurtownicy / dystrybutorzy
- hotele i restauracje
- gminne obiekty gastronomiczne
- targowiska

Terminy wizyt kontrolnych:
26 marca 2012 - 30 marca 2012            Niemcy - Polska
04 czerwca 2012 - 08 czerwca 2012       Polska - Niemcy
25 luty 2013 - 01 marca 2013                Niemcy - Szwecja
14 kwietnia 2013 - 19 kwietnia 2013       Polska - Szwecja
13 maja 2013 - 17 maja 2013                Szwecja - Niemcy
25 września 2013 - 27 września 2013     Szwecja - Polska

Wyniki zostaną podsumowane i ocenione po dokonanych inspekcjach. To powinno doprowadzić do dalszego ujednolicenia wprowadzania przepisów prawa żywnościowego UE na podobnych zasadach we wszystkich krajach partnerskich.last changed: 19.05.2014