Navigation

you are here:  GRÄNSÖVERSKRID. HANDEL
 

Aktivitet 8 - benämning: GRÄNSÖVERSKRIDANDE HANDEL
Att ta fram ett informationsblad på tyska, polska och svenska om rörlig handel över landsgränserna.
Ansvarig partner:
Veterinärs- och livsmedelskontrollmyndigheten, Vorpommern-Greifswald, partner 11

Kontaktperson:
Dorina Barner
E-mail: D.Barner @ landkreis-ostvorpommern.net

Mål/prestation
Ett informationsblad ska fungera som riktlinje för matproducenterna beträffande vilka krav som ställs på livsmedel innan kommer ut på marknaden..
Bladet ska också berätta för konsumenten vad de kan förvänta sig av företaget, produkterna och varudeklarationen.
Speciell uppmärksamhet kommer att läggas på standards för:
- Mobila verksamheter
- Krav på mat och varudeklarationer
- Personal
- Egen kontroll
- Vattenförsörjning
- Avfallshantering




last changed: 13.01.2014