Navigation

you are here:  Handel transgraniczny
 

Nazwa inicjatywy nr 8: WYMIANA TRANSGRANICZNA

Opracowanie arkusza informacyjnego dla transgranicznego handlu obwoźnego w językach: niemieckim, polskim i szwedzkim.

Partner odpowiedzialny:
Urząd ds. Weterynarii i Nadzoru nad Żywnością Pomorza Przedniego-Greifswald, partner 11

Osoba do kontaktów:
Dorina Barner
e-mail: D.Barner @ Landkreis-ostvorpommern.net

Cele / wyniki:
Arkusz informacyjny ma służyć jako wytyczne dla producentów dotyczące wymagań przed wprowadzeniem produktów spożywczych do obrotu.
Arkusz będzie również informował konsumentów o tym, czego można oczekiwać od sprzedawców detalicznych, ich produktów oraz oznakowania produktów.

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na normy dla:
- punktów obwoźnych
- produktów spożywczych i etykietowania
- personelu
- nadzoru właścicielskiego
- zaopatrzenia w wodę
- gospodarki odpadamilast changed: 13.01.2014