you are here:  Home PL

 

 

Broszura projektu:
Focus on food (2 MB)

newsletter (November 2013, pdf 1.1 MB)

newsletter (June 2013)

 

 

South Baltic Programme

 

Structures of Food Surveillance in Partner Countries

Source: Federal Institute for Risk Assessment (BfR), Germany, 2014

Structure of Food Safety Surveillance in Germany (pdf 75 KB)

Structure of Food Safety Surveillance in Poland (pdf 97 KB)

Structure of Food Safety Surveillance in Sweden (pdf 70 KB)

Założenia projektu

Zamysłem projektu jest ujednolicenie sposobu interpretacji naszych wspólnych przepisów żywnościowych. Zamierzamy podnieść kwalifikacje personelu kontrolującego, jak również wzbudzić większe zainteresowanie higieną żywności oraz sprawami związanymi z żywnością w branży spożywczej i wśród konsumentów. Współpraca między inspektorami żywnościowymi Szwecji i Niemiec trwająca już od kilku lat jest uwieńczona tym wspólnym przedsięwzięciem. Poszerzanie kryteriów programu skłoniło nas do zaproszenia również naszych polskich kolegów do współudziału. Opracowanie tego projektu miało miejsce podczas kolejnych wspólnych spotkań na terenie Szwecji i Niemiec w roku 2010.

Na projekt składa się 8 inicjatyw.
Planujemy stworzenie wspólnej listy kontrolnej, zawierającej analogiczne punkty kontroli, w celach audytowania producentów żywności. W ogólnych założeniach chcemy zharmonizować metody audytu niewielkich wędzarni ryb tak popularnych w tym regionie. Zamierzamy utworzyć bank pytań, który mógłby być użyty do przeprowadzenia sprawdzianów na płaszczyznach, gdzie potrzebne jest podnoszenie kwalifikacji personelu kontrolującego. Będziemy prowadzić wymianę pracowniczą dla inspektorów krajów uczestniczących w projekcie w celu podnoszenia ich kwalifikacji i uzyskiwania doświadczeń. Aby wzbudzić zainteresowanie i rozszerzyć wiedzę w zakresie prawa żywnościowego i higieny żywności, planujemy rozpropagować różnorodne systemy nagradzania motywującego w regionie basenu Morza Bałtyckiego (BMB), nakierowane na udostępnianie konsumentom wiedzy o higienie z poziomu producenta. Chcemy też stworzyć broszurę informacyjną dotyczącą handlu transgranicznego z informacjami dotyczącymi regulacji prawnych i docelowo utworzyć wspólną stronę internetową z niezbędnymi informacjami tak dla branżowców, jak i konsumentów. Opracowanie tych koncepcji będzie miało miejsce przede wszystkim podczas czterech konferencji, w których udział wezmą również wykładowcy spoza programu, co pozytywnie wpłynie na podnoszenie kwalifikacji wśród personelu kontrolującego.
Grupami docelowymi są branża spożywcza i konsumenci w ramach układu partnerskiego, jak też nasi koledzy z personelu kontrolującego oraz organizacje branży spożywczej. Oczekujemy lepszego zrozumienia i dokładniejszej interpretacji naszego wspólnego prawa żywnościowego, tak przez użycie wspólnych protokołów, jak i analogiczne punkty kontroli. Na wyższy poziom podniesione zostaną kwalifikacje i doświadczenie wśród personelu kontrolującego w odniesieniu do interpretacji prawa żywnościowego. Rozbudzone będzie zainteresowanie w sprawach odnoszących się do bezpieczeństwa żywności oraz higieny żywności, tak wśród branżowców jak i konsumentów. Z racji swobodnego przepływu towarów i usług wewnątrz Unii Europejskiej, ten projekt wniesie swój udział w znoszeniu barier dla branży spożywczej przy tworzeniu nowych przedsiębiorstw w obrębie basenu Morza Bałtyckiego. Wzajemne porozumienie na szerszej płaszczyźnie w kwestiach prawa żywnościowego, podniesienie kwalifikacji wśród personelu kontrolującego oraz usprawniony przepływ informacji do branży spożywczej i konsumentów  doprowadzi do wyrównania szans między przedsiębiorstwami, jak też do poprawy bezpieczeństwa żywności w partnerskim regionie.

Partnerzy projektu:
1.     Departament Ochrony Środowiska Miasta Malmö ? partner wiodący
2.     Miasto Trelleborg
3.     Komisja Ochrony Środowiska w Helsingborg
4.     Agencja Ochrony Środowiska i Ochrony Zdrowia w Kristianstad
5.     Miasto Kävlinge
6.     Zarząd Ochrony Środowiska i Planowania w Staffanstorp
7.     Miasto Sjöbo
8.     Władze Ochrony Środowiska i Zdrowia w Höör
9.     Federalne Stowarzyszenie Ochrony Środowiska w Ystad-Österlen
10.    Państwowy Urząd ds. Rolnictwa, Bezpieczeństwa Żywności i Rybołówstwa Meklemburgii-Pomorza Przedniego
11.    powiat Ostvorpommern
12.    Inspekcja Weterynaryjna, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
13.    Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie
14.    Województwo Zachodniopomorskielast changed: 21.07.2017