Navigation

you are here:  Hiperłącza
 

Europa

Oficjalny portal Unii Europejskiej                 -  http://europa.eu/index_pl.htm

Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa       -  http://www.fao.org/

Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt      -  http://www.oie.int/

Europejska Agencja Ochrony Środowiska   -   http://www.eea.europa.eu/     

Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej - http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm  

Polska

- Internet System of Legal Acts (Internetowy System Aktów Prawnych) - http://isap.sejm.gov.pl/

- Ministry of Agriculture and Rural Development                               - http://www.minrol.gov.pl/pol/ 

- General Veterinary Inspectorate (Główny Inspektorat Weterynarii) - http://www.wetgiw.gov.pl/       

- Regional Veterinary Inspectorate in Szczecin (Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie) - http://bip.wiw.szczecin.pl/         

- National Veterinary Institute in Pulawy (Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach)             - http://www.piwet.pulawy.pl/     

- Sea Fisheries Institute in Gdynia (Morski Instytut Rybacki w Gdyni)                                          - http://www.mir.gdynia.pl/     

- Maritime Institute in Gdansk (Instytut Morski w Gdańsku)                                                        - http://www.im.gda.pl/   

 

- Chief Sanitary Inspectorate (Główny Inspektorat Sanitarny) - http://www.gis.gov.pl

- National Institute of Public Health - National Institute of Hygiene (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego –
  Państwowy Zakład Higieny)  - http://www.pzh.gov.pl

- National Food and Nutrition Institute (Instytut Żywności i Żywienia) - http://www.izz.waw.pl

 

Tutorials/Poradniki:

GHP/GMP rules and HACCP system as a tools to ensure food safety (a guide for entrepreneurs). Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narzędzia zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności (poradnik dla przedsiębiorcy) - http://www.fapa.org.pl/gfx/okladki/HACCPzasady.pdf


Implementation of HACCP system in small and medium-sized enterprises of the food sector (Guidebook for management). Wdrażanie systemu HACCP w małych i średnich przedsiębiorstwach sektora żywnościowego (Poradnik dla kierujących zakładem) - skntz-spectrum.ue.poznan.pl/skntz/Wdrazanie_systemu_GHP_GMP_HACCP.pdf

Guidebook to the implementation of GMP / GHP rules and HACCP system in catering facilities  Przewodnik do wdrażania zasad GMP/GHP i systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego - www.dioksyny.pl/wp-content/uploads/HACCPprzewodnik.pdf

 last changed: 13.01.2014