Navigation

you are here:  Länks
 

Statliga myndigheter

www.slv.se
Livsmedelsverket som är central förvaltningsmyndighet i Sverige för livsmedelsfrågor och ligger under Jordbruksdepartementet.

www.regeringen.se/sb/d/1603
Regeringskansliet som är en myndighet som har i uppdrag att hjälpa regeringen att styra riket och förverkliga sin politik.

www.jordbruksverket.se
Jordbruksverket som är regeringens expertmyndighet för det jordbrukspolitiska området.

www.smittskyddsinstitutet.se
Smittskyddsinstitutet (SMI) som är en nationell kunskapsmyndighet med ansvar för smittskyddsfrågor med ett brett folkhälsoperspektiv.

www.lakemedelsverket.se
Läkemedelsverket som är en myndighet under Socialdepartementet och som arbetar tillsammans med övriga EU-myndigheter för att driva och utveckla den europeiska produktkontrollen.


Branschorganisationer


www.fiskbranschen.se
Fiskbranschens Riksförbund som är den samlade organisationen för handel och industri inom fiskets område i Sverige.

www.svenskdagligvaruhandel.se/web/Hem_1.aspx
Branschorganisationen för dagligvaruhandeln som talar gentemot myndigheter och politiker i konkurrensneutrala frågor.

www.bageri.se
Sveriges bagare & konditorer, branschorganisationen för bageribranschen i Sverige.

www.kcf.se
Kött och Charkföretagen, KCF, som är branschorganisationen för den svenska kött- och charkbranschen.

www.svenskservicehandel.se
Svensk Servicehandel & Fast Food, som är en branschorganisation och en ideell förening.

www.svenskegenvard.se
Föreningen Svensk Egenvård som organiserar 75 procent av leverantörerna av växtbaserade läkemedel, naturläkemedel och kosttillskott på den svenska marknaden.

Startar en verksamhet i Sverige

www.skatteverket.se
Svenska Skatteverket som är förvaltningsmyndighet för beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring och registrering av bouppteckningar.

www.bolagsverket.se
Bolagsverket en avgiftsfinansierad myndighet som granskar, registrerar och informerar för ett enkelt företagande och ett rättssäkert näringsliv.

www.scb.se
Statistiska centralbyråns, som har främsta uppgift att förse kunder huvudsak på uppdrag av regeringen och olika myndigheter, med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning.

www.skl.se
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som är en arbetsgivar- och intresseorganisation.

tullverket.se
Tullverket som är en statlig myndighet som ska kontrollera flödet av varor in och ut ur Sverige.

 

EU website                                           europa.eu             
Food and Agriculture Organization          www.fao.org/        
World Organization for Animal Health      www.oie.int/         
European Environment Agency               www.eea.europa.eu/
Access to European Union legal acts       eur-lex.europa.eu/last changed: 13.01.2014