Navigation

you are here:  Imprint
 

Partner wiodący / Kierownik projektu: Caroline Elmstedt
                                                             Bergsgatan 17
                                                             205 80 Malmö
                                                             Caroline.Elmstedt @malmo.se

Wydawca:
Ze wszystkimi pytaniami dotyczącymi z FOCUS ON FOOD prosimy zwracać się do: Caroline Elmstedt

W sprawach treści dotyczących tej strony prosimy o kontakt:
Antje Krüger
Tel. +49 381 4035640; Antje.Krueger @ lallf.mvnet.de

Podane informacje są aktualizowane na bieżąco przez LALLF (partner 10). Nie zapewniamy jednak gwarancji lub rękojmi za prawidłowość, kompletność lub aktualność danych.

Hiperłącza do stron internetowych nie stanowią poparcia dla ich treści ze strony LALLF. LALLF nie ponosi odpowiedzialności za dostępność lub zawartość tych stron internetowych.

Nota prawna:
Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść i struktura tej stronie są chronione prawami autorskimi. Użytkowanie i odtwarzanie danych, tekstu lub zdjęć wymaga naszej uprzedniej zgody.
Ta strona internetowa została częściowo sfinansowana z funduszy Unii Europejskiej.
Za zawartość tej strony odpowiada kierownik projektu i partner.

last changed: 26.09.2012