Navigation

you are here:  Imprint
 

Huvudpartner/projektledare: Caroline Elmstedt
Bergsgatan 17
205 80 Malmö
Caroline.Elmstedt @ malmo.se
Utgivare: Ev frågor om FOCUS ON FOOD stalls till: Caroline Elmstedt

När det gäller innehållet på denna webbplats, vänligen kontakta: Antje Krüger
Tel. +49 381 4035640   Antje.Krueger @ lallf.mvnet.de

Informationen uppdateras kontinuerligt av LALLF (partner 10). Inga garantier avseende korrekthet, helhet och aktualitet kan ges.
Länkar till tredje-part webbsidor betyder inget godkännande från LALLFs sida. LALLF tar inget ansvar för tillgängligheten eller innehållet på dessa sidor.

Juridisk information:
Med ensamrätt. Innehållet och utformningen av denna webbplats lyder under upphovsrätten. Användningen och kopiering av data, text eller bild kräver tillåtelse i förväg.
Denna webbplats delfinansieras med EU medel.
Projektledaren och partner ansvarar för webbplatsens innehålllast changed: 26.09.2012