Navigation

you are here:  ARBETSKRAFTSUTBYTE
 

Aktivitet 4 - benämning: ARBETSUTBYTE


Erfarenhetsutbyte beträffande den operativa kontrollen av jämförbara verksamheter i respektive deltagande land.


Ansvarig partner:
Veterinärs- och livsmedelskontrollmyndigheten, Vorpommern-Greifswald, partner 11

Kontaktperson:
Ute Olhöft, livsmedelsinspektör
ute.olhoeft @ kreis-vg.de
Besök på följande verksamheter:
Grossist/distributör
Hotell och restauranger
Kommunala cateringsverksamheter
Bondens marknad

Datum för kontrollbesök
26 Mar 2012 – 30 Mar 2012      Tyskland – Polen
04 Jun 2012 – 08 Jun 2012       Polen – Tyskland
25 Feb 2013 – 01 Mar 2013      Tyskland – Sverige
14 Apr 2013 – 19 Apr 2013      Polen – Sverige
13 May 2013 – 17 May 2013     Sverige – Tyskland
25 Sep 2013 – 27 Sep 2013     Sverige – Polen

Resultat ska sammanställas och utvärderas efter inspektionerna. Detta bör leda till en mer enhetlig implementering av EUs livsmedelslagstiftning med samma system i alla deltagande länder.last changed: 19.05.2014